Komornik dysponuje dostępem do:

Rejestr Zastawów
Baza Internetowa REGON
Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Elektroniczne Księgi Wieczyste

Platforma Usług Elektronicznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
OGNIVO (KIR)

Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców
Bailiff Management System (BMS)
Zarządzanie Egzekucją
Elektroniczne Księgi Wieczyste
Serwis Komornik Online