Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

II E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBYLUTÓW  DNIA 24.05.2023r. GODZ. 10.00

II E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBYLUTÓW DNIA 24.05.2023r. GODZ. 10.00

Dot. sygn. KM 1718/21, KM 2240/22Sygn. sądowa I Co 266/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2023r. o godz.10.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznegoD R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r. GODZ.11.10

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r. GODZ.11.10

I Co 213/20O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.05.2023r. o godz. 11.10w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A LI C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działek ewidencyjnych nr 216/3 i 216/4 położonej w Górczycy gm. Lwówek Śląski o łącznej powierzchni 2,40 ha. Działki przylegają do...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r., GODZ. 10.50

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r., GODZ. 10.50

I Co 213/20O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.05.2023r. o godz. 10.50w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki ewidencyjnej nr 130/1 położonej w Górczycy gm. Lwówek Śląski o powierzchni 1 100 m2. W otoczeniu nieruchomości znajduje s...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r., GODZ. 10.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r., GODZ. 10.30

I Co 213/20O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.05.2023r. o godz. 10.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki ewidencyjnej nr 122 położonej w Górczycy gm. Lwówek Śląski o powierzchni 2 700 m2. W otoczeniu nieruchomości znajduje się...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r., GODZ. 11.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRCZYCA, DNIA 10.05.2023r., GODZ. 11.30

I Co 213/20O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.05.2023r. o godz. 11.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działek ewidencyjnych nr 76 i 77/3 położonej w Górczycy gm. Lwówek Śląski o łącznej powierzchni 1,30 ha. Działki nie przylegają d...
I E-LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERADÓW ZDRÓJ, DNIA 31.05.2023r. GODZ.12.00

I E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERADÓW ZDRÓJ, DNIA 31.05.2023r. GODZ.12.00

Sygn. sądowa I Co 284/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 31.05.2023r. o godz.12.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIERWSZA LICYTACJAnieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Świeradowie Zd...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WARSZTATOWO - USŁUGOWYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE, DNIA 10.05.2023r GODZ. 12.30

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WARSZTATOWO - USŁUGOWYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE, DNIA 10.05.2023r GODZ. 12.30

Dotyczy: KM 1622/21, KM 1716/20I Co 235/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.05.2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Ubocze nr 256A, gm. Gryfów Śląski, powiat lwówecki działka ewidencyjna nr 581 opisana jest jako budynek w...
I E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA, DNIA 24.05.2023r. GODZ. 12.00

I E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA, DNIA 24.05.2023r. GODZ. 12.00

Sygn. sądowa I Co 217/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2023r. o godz.12.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski. Nieruchomość s...
I E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA, DNIA 24.05.2023r. GODZ. 11.00

I E-LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA, DNIA 24.05.2023r. GODZ. 11.00

Sygn. sądowa I Co 200/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2023r. o godz.11.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kotliskach, gmina Lwówek Śląski. Nieruchomość s...
I E- LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA, DNIA 12.04.2023r. GODZ. 12.00

I E- LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTLISKA, DNIA 12.04.2023r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 496/20, KM 681/19, KM 2441/21, KM 2442/21, KM 2443/21, GKM 2/21, GKM 32/22Sygn. sądowa I Co 217/20 (I Co 355/21)O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12.04.2023r. o godz.12.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego P I E R W S Z A...
I LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 10.05.2023r. GODZ.12.05

I LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 10.05.2023r. GODZ.12.05

I Co 18/21 KM 35/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.05.2023r. o godz. 12.05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Aprawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań i budowli wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu położonych...
LICYTACJA ZNIESIONA !!!! I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWICE, DNIA 16.05.2023r. GODZ. 13.00

LICYTACJA ZNIESIONA !!!! I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWICE, DNIA 16.05.2023r. GODZ. 13.00

Sygn. sądowa I Co 41/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.05.2023r. o godz.13:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Orłowice, gmina Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie. Nieruchomość składa się z czte...