Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I E-  LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA  15.09.2022r. GODZ. 10.00

I E- LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 15.09.2022r. GODZ. 10.00

Sygn. sądowa I Co 273/20 KM 3205/20 O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 15-09-2022r. o godz.10.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznegoP I E R W S Z A LICYTACJAspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowoś...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA  20.09.2022r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA 20.09.2022r. GODZ. 12.00

Sygn. sądowa I Co 159/21 KMP 91/12 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 349 zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym i budynkiem gospodarczym o powierzchni działki 1...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha, położonej w miejscowości Ubocze nr 236, 59-620 Gry...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 708 o powierzchni 0,78 ha, położonej w miejscowości Ubocze, 59-620 Gryfów Śląski...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

Dot. sygn. akt KM 1545/21, KM 3226/21, KM 2988/20, KM 1638/21Sygnatura sądowa I Co 279/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-07-2022 r. o godz. 12.05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszka...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

Sygn. sądowa I Co 101/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejsc...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

Sygn. sądowa I Co 69/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej działki nr 518/1 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Nieruchomość położona jes...

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

Sygn. sądowa I Co 101/20
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Płóczki Górne nr 83, działki ewidencyjnej nr 463, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, której obszar wynosi 0,86 ha. Wzdłuż jednego boku przedmiotowej działki przepływa potok Płóczka, który wylał i spowodował podtopienia lokalne, ostatnio w lipcu 2021. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 479 dr). Kształt w/w działki jest nieregularny, wydłużony, ukształtowanie terenu z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim, nasłonecznienie przeciętne. Teren nieogrodzony, bez utwardzeń, gruntowy, porośnięty trawą, w części północnej znacznie zakrzaczony i zadrzewiony. Dostępne media: energia elektryczna, woda ze studni własnej, kanalizacja do szamba bezodpływowego. Na działce nr 463 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w III ćw. XIX wieku, w technologii murowanej z cegły i częściowo drewnianej. Do budynku dostawione dwie późniejsze dobudówki (aktualnie mieszczą się w nich wiatrołap oraz łazienka z pomieszczeniem gospodarczym). Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 748. Łącznie powierzchnia użytkowa na podstawie obmiarów z natury w świetle okładzin i wypraw wewnętrznych ścian budynku wynosi w poziomie podłogi 97,80 m2. Na parterze budynku mieszkalnego znajdują się kuchnia, łazienka, jeden pokój i pomieszczenie gospodarcze, na piętrze zaś dwa pokoje.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lwówek Śląski Nr XXIII/183/96 z dnia 25 kwietnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj. Jelen. z dnia 21 sierpnia 1996r. Nr 32 poz. 55) wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN/R – strefa swobodnej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość znajduje się także w granicach strefy obserwacji archeologicznej i strefy ochrony konserwatorskiej podstawowej, a budynek mieszkalny nr 83 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 748.
Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników:
Krzysztofa Frydrych oraz Katarzyny Frydrych na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00029761/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 108 000,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 14 400,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.