Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I E-  LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA  15.09.2022r. GODZ. 10.00

I E- LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 15.09.2022r. GODZ. 10.00

Sygn. sądowa I Co 273/20 KM 3205/20 O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 15-09-2022r. o godz.10.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznegoP I E R W S Z A LICYTACJAspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowoś...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA  20.09.2022r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA 20.09.2022r. GODZ. 12.00

Sygn. sądowa I Co 159/21 KMP 91/12 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 349 zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym i budynkiem gospodarczym o powierzchni działki 1...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha, położonej w miejscowości Ubocze nr 236, 59-620 Gry...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 708 o powierzchni 0,78 ha, położonej w miejscowości Ubocze, 59-620 Gryfów Śląski...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

Dot. sygn. akt KM 1545/21, KM 3226/21, KM 2988/20, KM 1638/21Sygnatura sądowa I Co 279/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-07-2022 r. o godz. 12.05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszka...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

Sygn. sądowa I Co 101/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejsc...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

Sygn. sądowa I Co 69/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej działki nr 518/1 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Nieruchomość położona jes...

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

Dot. sygn. akt KM 1545/21, KM 3226/21, KM 2988/20, KM 1638/21
Sygnatura sądowa I Co 279/21
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 06-07-2022 r. o godz. 12.05
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Wieży nr 9, działki ewidencyjnej nr 37, gmina Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, której obszar wynosi 3,92 ha. Dojazd jest korzystny ulicą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dz.nr 22 dr), do której przylega jednym bokiem. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część działki położona jest na obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem. Działka nr 37 ma kształt nieregularny, wieloboczny. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Zgodnie z ewidencją gruntów działka obejmuje następujące użytki: grunty orne (RIIIb) – 0,23 ha, grunty orne (RIVb) – 1,45 ha, łąki trwałe (ŁVI) – 0,24 ha, pastwiska trwałe (PsIV) – 0,50 ha, pastwiska trwałe (PsV) – 0,73 ha, lasy (LsIV) – 0,19 ha, grunty pod stawami (Wsr-ŁV) – 0,32 ha, grunty rolne zabudowane (Br-PsIV) – 0,26 ha. Teren nie jest ogrodzony. Budynek mieszkalny posadowiony jest w zachodniej części działki, przy drodze, w części północnej znajduje się część leśna i grunty pod stawami, a część wschodnia działki to grunty orne i użytki zielone. Nad częścią rolną działki przebiega linia elektroenergetyczna i posadowione są słupy betonowe. Uzbrojenie działki – energia elektryczna, wodociągi, telefon, szambo lokalne, ale w drodze przebiega także sieć kanalizacyjna. Na działce nr 37 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, wzniesiony w I połowie XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny budynku obejmuje: parter: korytarz: 42,30 m2, garaż: 65,60 m2, pom. gospodarcze: 10,70 m2, pom. gospodarcze: 12,50 m2, pom. gospodarcze: 34,20 m2, pom. gospodarcze: 18,90 m2 oraz piętro: komunikacja: 6,90 m2, korytarz: 39,60 m2, pokój: 19,10 m2, salon z kuchnią: 33,60 m2, łazienka: 15,20 m2, pokój- schowek: 10,40 m2, kuchnia gospodarcza: 12,10 m2, pokój: 31,20 m2, pokój: 15,50 m2 oraz pokój: 14,00 m2.  Zgodnie z Uchwałą Nr VII/32/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów Śląski oraz Uchwałą Nr XXXVI/178/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski dla wyodrębnionych obszarów położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy Gryfów Śląski, działka nr 37 położona jest na terenie oznaczonym symbolami studium M I – strefa zabudowy mieszkalno- zagrodowej, R – grunty orne, OSZP – obszary szczególnego zagrożenia powodzią w granicach zmiany studium. Jest to także strefa ochrony ruralistycznej wsi, a budynek nr 9 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Nieruchomość stanowi własność dłużniczki :Alicji Haniszewskiej
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00032642/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 497 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 372 750,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 49 700,00 zł w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.