Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI MIRSK, DNIA 21.11.2023R, GODZ. 12.00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI MIRSK, DNIA 21.11.2023R, GODZ. 12.00

I Co 226/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.11.2023r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Mirsk przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6/1. Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na I kondygnacj...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUPKI NR 28, DNIA 14.11.2023R., GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUPKI NR 28, DNIA 14.11.2023R., GODZ. 12.00

I Co 377/23O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.11.2023r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łupki nr 28, gmina Wleń. Nieruchomość składa się z działki nr 175/2 AM1 i 145 AM1 o łącznej powierzchni 0,4998ha. Działka...
I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ  POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.30

I Co 727/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17/11/2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość, położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Rzecznej nr 24A/25. Lokal mieszkalny nr 25 zlokalizowany jest na III kondygnac...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PROSZOWA, DNIA 18.10.2023R GODZ. 12.05

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PROSZOWA, DNIA 18.10.2023R GODZ. 12.05

I Co 475/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu 18.10.2023r. o godz.12:05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Proszowej, gm. Mirsk. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych: nr...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI DNIA 18.10.2023R GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI DNIA 18.10.2023R GODZ. 13.00

I Co 123/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2023r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Jana Matejki nr 2. Nieruchomość posiada bezpośred...
I  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE, DNIA 04.10.2023r. GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE, DNIA 04.10.2023r. GODZ. 13.00

I Co 304/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.10.2023r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonej w Uboczu, dz. nr 382, 383/1, obręb 0005, Ubocze. Nieruchomość...
I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 03.10.2023r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 03.10.2023r. GODZ. 12.30

I Co 599/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.10.2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Lubańskiej nr 33/2. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest w budynku mieszkalnym d...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINIEC DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINIEC DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.00

I Co 29/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.11.2023r. o godz.10:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i zabudowaniami gospodarczymi, położonej w Brzezińcu nr 40. Nieruchomość składa się z siedmiu działek...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WRAZ Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK  DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WRAZ Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.00

I Co 71/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 listopada 2023r. o godz.12:00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Pasieczniku nr 2B, gm. Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, dla której...
I LICYTACJA UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PILCHOWICE, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 13.00

I LICYTACJA UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PILCHOWICE, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 13.00

I Co 476/23O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17/11/2023r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Audziału w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnym nr 3, położonym w miejscowości Pilchowice nr 84. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest w budynku miesz...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 10.10.2023r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 10.10.2023r. GODZ. 12.00

I Co 782/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.10.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Pasieczniku nr 120, działki ewidencyjne nr 353/1, 353/3, 831. Nieruchomość składa się...
I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.30

I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.30

I Co 347/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.11.2023r. o godz.10:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Lubomierz przy ul. Gryfiogórskiej 15/17. Lokal mieszkalny nr 17 zlokalizowany jest na III kondygnacji (o...
II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 07.11.2023r. GODZ 12.00

II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 07.11.2023r. GODZ 12.00

I Co 137/23O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.11.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Aprawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku usługowo- biurowego położonego w miejscowości Ubocze dz. nr 1049/1, 1049/3, 1049/4 gm. Gryfów Śląski. Nieruchomość s...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE WIELKIE, DNIA 03.10.2023R, GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE WIELKIE, DNIA 03.10.2023R, GODZ. 12.00

I Co 567/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.10.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki ewidencyjne nr 192/1, 199/7, 218/11 położonej w miejscowości Krzewie Wielkie, gmina Gryfów Śląski. Nieruchomość składa si...
I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM DNIA 04.10.2023R. GODZ. 12.30

I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM DNIA 04.10.2023R. GODZ. 12.30

I Co 750/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.10.2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Alokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski ul. Sikorskiego nr 17/1. Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na I kondygnacji, tj. n...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GIEBUŁTÓW, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 11.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GIEBUŁTÓW, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 11.00

I Co 456/22 GKM 19/19O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 listopada 2023r. o godz.11:00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giebułtów, gm. Mirsk - działka ewidencyjna nr 563/16 o obszarze 1,0900 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-ma...
II LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA DNIA 17.11.2023R. GODZ. 11.30

II LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA DNIA 17.11.2023R. GODZ. 11.30

I Co 142/20O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.11.2023r. o godz. 11.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J Alokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Olesznej Podgórskiej nr 11/2, gmina Lubomierz o nr KW JG1S/00033651/4 wraz z dwoma udziałami po 28/100 części w nieruchomo...
II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 04.10.2023r. GODZ.13.30

II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 04.10.2023r. GODZ.13.30

I Co 18/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04/10/2023r. o godz. 13.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Aprawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań i budowli wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu położonych w miejscowości L...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBISZÓW, DNIA 18.10.2023R, GODZ. 12.05

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBISZÓW, DNIA 18.10.2023R, GODZ. 12.05

I Co 475/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2023r. o godz.12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego w Rębiszowie, gm. Mirsk - działki ewidencyjne nr 612, nr 614/3 i nr 715 o łącznej powierzchni 14,71ha. Działki nie przylegają d...

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WRAZ Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.00

I Co 71/20
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 17 listopada 2023r. o godz.12:00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Pasieczniku nr 2B, gm. Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00017241/9 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w osadzie Zalesie, obręb 0007 Pasiecznik, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, działki ewidencyjnej nr 809/8 o powierzchni 209 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018248/5 (droga dojazdowa wewnętrzna do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nr 2B i 3A). Nieruchomość zabudowana składa się z trzech działek ewidencyjnych położonych obok siebie tj. nr 809/5,809/6 i 809/7, o łącznej powierzchni 1 167 m2. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne oraz kilka budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. W sąsiedztwie nie występują czynniki uciążliwe ani zagrożenia środowiskowe. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. nr 818 dr), poprzez udział ułamkowy w drodze wewnętrznej dz. nr 809/8 dr. Kształt nieruchomości gruntowej jest regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Teren jest w części ogrodzony i zagospodarowany w stopniu podstawowym, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami i drzewkami. Dostępne media: energia elektryczna, woda ze studni własnej, kanalizacja do szamba bezodpływowego. Działka nr 809/5 jest niezabudowana, a na działkach nr 809/6 i nr 809/7 zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii murowanej z cegły i kamienia, składający się z 2 pokoi, kuchni i komunikacji. Łącznie powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku wynosi 59,90 m2. Wysokości pomieszczeń na parterze 2,50 m, a na poddaszu do 2,20 m. Ogólny stan techniczny i standard wykończenia budynku mieszkalnego określono jako mierny – budynek o wysokim stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego, nieremontowany od wielu lat, w poszczególnych wbudowanych elementach budynku i instalacjach występują uszkodzenia i ubytki wymagające kompleksowego remontu kapitalnego. Kształt działki nr 809/8 jest regularny, wąski prostokąt o szerokości ok. 3,5 m, ukształtowanie terenu płaskie, nasłonecznienie dobre. Nawierzchnia działki drogowej gruntowa ubita. Media z sieci zewnętrznych – energia elektryczna. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubomierz, w/w nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem planu MP – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową:1) dopuszcza się zachowanie istniejącej i projektową zabudowę wielorodzinną, 2) dopuszcza się w budynkach jednorodzinnych lokalizację usług w parterze lub na piętrze, 3) dopuszcza się realizację usług sportu i rekreacji.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność dłużników:
Wiesława i Jolanty Gołdyn na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Pasieczniku nr 2B, Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00017241/9, natomiast dla udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w osadzie Zalesie, Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00018248/5.
Nieruchomość o nr KW JG1S/00017241/9 oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości o nr KW JG1S/00018248/5 oszacowany jest na kwotę: 1630,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 75 753,33 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 11 363,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.