Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI MIRSK, DNIA 21.11.2023R, GODZ. 12.00

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI MIRSK, DNIA 21.11.2023R, GODZ. 12.00

I Co 226/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.11.2023r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Mirsk przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6/1. Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na I kondygnacj...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUPKI NR 28, DNIA 14.11.2023R., GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUPKI NR 28, DNIA 14.11.2023R., GODZ. 12.00

I Co 377/23O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14.11.2023r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łupki nr 28, gmina Wleń. Nieruchomość składa się z działki nr 175/2 AM1 i 145 AM1 o łącznej powierzchni 0,4998ha. Działka...
I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ  POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.30

I Co 727/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17/11/2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębna nieruchomość, położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Rzecznej nr 24A/25. Lokal mieszkalny nr 25 zlokalizowany jest na III kondygnac...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PROSZOWA, DNIA 18.10.2023R GODZ. 12.05

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PROSZOWA, DNIA 18.10.2023R GODZ. 12.05

I Co 475/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu 18.10.2023r. o godz.12:05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w Proszowej, gm. Mirsk. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych: nr...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI DNIA 18.10.2023R GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI DNIA 18.10.2023R GODZ. 13.00

I Co 123/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2023r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Jana Matejki nr 2. Nieruchomość posiada bezpośred...
I  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE, DNIA 04.10.2023r. GODZ. 13.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE, DNIA 04.10.2023r. GODZ. 13.00

I Co 304/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.10.2023r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym położonej w Uboczu, dz. nr 382, 383/1, obręb 0005, Ubocze. Nieruchomość...
I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 03.10.2023r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI GRYFÓW ŚLĄSKI, DNIA 03.10.2023r. GODZ. 12.30

I Co 599/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.10.2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski przy ul. Lubańskiej nr 33/2. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest w budynku mieszkalnym d...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINIEC DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINIEC DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.00

I Co 29/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.11.2023r. o godz.10:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i zabudowaniami gospodarczymi, położonej w Brzezińcu nr 40. Nieruchomość składa się z siedmiu działek...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WRAZ Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK  DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM WRAZ Z UDZIAŁEM W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 17.11.2023r. GODZ. 12.00

I Co 71/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 listopada 2023r. o godz.12:00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Pasieczniku nr 2B, gm. Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie, dla której...
I LICYTACJA UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PILCHOWICE, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 13.00

I LICYTACJA UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/2 W NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI PILCHOWICE, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 13.00

I Co 476/23O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17/11/2023r. o godz. 13.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Audziału w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnym nr 3, położonym w miejscowości Pilchowice nr 84. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest w budynku miesz...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 10.10.2023r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PASIECZNIK DNIA 10.10.2023r. GODZ. 12.00

I Co 782/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.10.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położonej w Pasieczniku nr 120, działki ewidencyjne nr 353/1, 353/3, 831. Nieruchomość składa się...
I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.30

I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 10.30

I Co 347/21O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.11.2023r. o godz.10:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Lubomierz przy ul. Gryfiogórskiej 15/17. Lokal mieszkalny nr 17 zlokalizowany jest na III kondygnacji (o...
II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 07.11.2023r. GODZ 12.00

II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 07.11.2023r. GODZ 12.00

I Co 137/23O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.11.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Aprawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku usługowo- biurowego położonego w miejscowości Ubocze dz. nr 1049/1, 1049/3, 1049/4 gm. Gryfów Śląski. Nieruchomość s...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE WIELKIE, DNIA 03.10.2023R, GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWIE WIELKIE, DNIA 03.10.2023R, GODZ. 12.00

I Co 567/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03.10.2023r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki ewidencyjne nr 192/1, 199/7, 218/11 położonej w miejscowości Krzewie Wielkie, gmina Gryfów Śląski. Nieruchomość składa si...
I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM DNIA 04.10.2023R. GODZ. 12.30

I LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W GRYFOWIE ŚLĄSKIM DNIA 04.10.2023R. GODZ. 12.30

I Co 750/22O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.10.2023r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J Alokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Gryfów Śląski ul. Sikorskiego nr 17/1. Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na I kondygnacji, tj. n...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ,  POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GIEBUŁTÓW, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 11.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GIEBUŁTÓW, DNIA 17.11.2023r. GODZ. 11.00

I Co 456/22 GKM 19/19O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 listopada 2023r. o godz.11:00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giebułtów, gm. Mirsk - działka ewidencyjna nr 563/16 o obszarze 1,0900 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-ma...
II LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA DNIA 17.11.2023R. GODZ. 11.30

II LICYTACJA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI OLESZNA PODGÓRSKA DNIA 17.11.2023R. GODZ. 11.30

I Co 142/20O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.11.2023r. o godz. 11.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J Alokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Olesznej Podgórskiej nr 11/2, gmina Lubomierz o nr KW JG1S/00033651/4 wraz z dwoma udziałami po 28/100 części w nieruchomo...
II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 04.10.2023r. GODZ.13.30

II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWAŃ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ, DNIA 04.10.2023r. GODZ.13.30

I Co 18/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04/10/2023r. o godz. 13.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala nr 304 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J Aprawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań i budowli wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu położonych w miejscowości L...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBISZÓW, DNIA 18.10.2023R, GODZ. 12.05

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBISZÓW, DNIA 18.10.2023R, GODZ. 12.05

I Co 475/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2023r. o godz.12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląski sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego w Rębiszowie, gm. Mirsk - działki ewidencyjne nr 612, nr 614/3 i nr 715 o łącznej powierzchni 14,71ha. Działki nie przylegają d...

II LICYTACJA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 07.11.2023r. GODZ 12.00

I Co 137/23
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 07.11.2023r. o godz. 12.00
w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku usługowo- biurowego położonego w miejscowości Ubocze dz. nr 1049/1, 1049/3, 1049/4 gm. Gryfów Śląski. Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych – dz. nr 1049/1, nr 1049/3, 10494 o łącznej powierzchni 7,0126 ha. Działki przylegają do siebie i razem tworzą kształt nieregularny, wieloboczny. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nasłonecznienie dobre. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej nr 364, do której przylega jedna z przedmiotowych działek nr 1049/4. Działki nr 1049/1 o powierzchni 4,6610 ha oraz nr 1049/3 o powierzchni 0,0678 ha są niezabudowane, porośnięte trawą, krzakami, drobnym drzewostanem bez wartości użytkowej, samosiejkami. Na działkach znajdują się także pozostałości murów, fundamentów, elementów betonowych, żelbetowych itp. po wyburzonych zabudowaniach fabryki fosforowej. Działka nr 1049/4 o powierzchni 2,2838 ha położona jest najbliżej drogi wojewódzkiej i przylega do niej jednym bokiem. W części północnej porośnięta jest trawą, krzakami, drobnym drzewostanem bez wartości użytkowej, samosiejkami i znajdują się na niej pozostałości murów, fundamentów, elementów betonowych, żelbetowych, a w części południowej działki blisko drogi wojewódzkiej posadowione są dwa budynki użytkowe, tj. stróżówka oraz budynek usługowo-biurowy. Zgodnie z mapą zasadniczą przez obszar działek nr 1049/1, 1049/4 przebiegają sieci uzbrojenia technicznego – energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiega sieć gazowa. Na działce nr 1094/4 posadowiony jest budynek usługowo-biurowy, wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 218 m2, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły. W wypisie z kartoteki budynków brak jest daty wzniesienia obiektu. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, gdzie wskazano czas powstania początek XX wieku. W ewidencji zabytków budynek określony jest jako mieszkalno-gospodarczy, a w wypisie z kartoteki budynków jako budynek mieszkalny. Na przestrzeni lat funkcja budynku ulegała zmianom. Prawdopodobny ostatni sposób użytkowania był usługowo-biurowy. Układ funkcjonalny budynku obejmuje: parter: komunikacja, kuchnia, 2 pokoje, zaplecze, łazienka, komunikacja, pokój, kotłownia; piętro: komunikacja, 8 pokoi, łazienka z 2 toaletami, kuchnia. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 315,50 m2. Ostatnią trzecią kondygnację stanowi strych nieużytkowy. Ogólny stan techniczny budynku usługowo-biurowego określono jako średni. W skrajnej części działki nr 1049/4, przy wejściu na działkę znajduje się budynek stróżówki, jednokondygnacyjny, murowany z pustaków, kryty płaskim stropodachem, o powierzchni zabudowy 27 m2 i powierzchni użytkowej 18,10 m2. W stróżówce znajdują się dwa pomieszczenia i toaleta. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Stan techniczny stróżówki – do remontu i modernizacji. Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/231/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Ubocze, w gminie Gryfów Śląski (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 30 kwietnia 2018r. poz. 2355), przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 3P,U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, infrastruktura techniczna. Wyklucza się lokalizację obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Pama- Stal Sp. z o.o.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00033381/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3 608 820,00 zł (wartość netto 2 934 000,00 zł + podatek Vat 23% 674 820,00 zł). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2 405 880,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 360 882,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.