Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

Wybrane licytacje

I E-  LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA  15.09.2022r. GODZ. 10.00

I E- LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK ŚLĄSKI, DNIA 15.09.2022r. GODZ. 10.00

Sygn. sądowa I Co 273/20 KM 3205/20 O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art. 9864 par. 3 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 15-09-2022r. o godz.10.00na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w drodze licytacji elektronicznej przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznegoP I E R W S Z A LICYTACJAspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowoś...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA  20.09.2022r. GODZ. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 349 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNO - GOSPODARCZYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELEŃ, DNIA 20.09.2022r. GODZ. 12.00

Sygn. sądowa I Co 159/21 KMP 91/12 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 349 zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym i budynkiem gospodarczym o powierzchni działki 1...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.30

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:30 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 696 o powierzchni 0,17 ha, położonej w miejscowości Ubocze nr 236, 59-620 Gry...
II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI UBOCZE DNIA 08.09.2022r. GODZ. 12.00

Dot. sygn. KM 1881/21, KM 1852/18Sygn. sądowa I Co 386/21 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.09.2022r. o godz.12:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A Nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 708 o powierzchni 0,78 ha, położonej w miejscowości Ubocze, 59-620 Gryfów Śląski...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM , POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEŻA, DNIA 06.07.2022r. godz. 12.05

Dot. sygn. akt KM 1545/21, KM 3226/21, KM 2988/20, KM 1638/21Sygnatura sądowa I Co 279/21O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-07-2022 r. o godz. 12.05w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszka...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁÓCZKI GÓRNE, DNIA 09.08.2022r, godz. 12.00

Sygn. sądowa I Co 101/20O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.00w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejsc...
I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW, DNIA 09.08.2022r.; godz. 12.30

Sygn. sądowa I Co 69/22 O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba Kancelaria Komornicza nr I w Lwówku Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-08-2022 r. o godz. 12.30w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. sala 304 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej działki nr 518/1 położonej w miejscowości Wojciechów gm. Lubomierz. Nieruchomość położona jes...

KOMORNIK SĄDOWY MAŁGORZATA POWALSKA-GRABA INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 18.11.2013 R. OBJĘŁA KANCELARIĘ W LWÓWKU ŚLĄSKIM PO ODWOŁANYM (ZMARŁYM) KOMORNIKU STANISŁAWIE BOBOWSKIM, W ZWIĄZKU Z CZYM PRZEJĘŁA DO PROWADZENIA SPRAWY NIEZAKOŃCZONE PRZEZ ODWOŁANEGO KOMORNIKA.
OD MARCA 2014  KANCELARIA MIEŚCI SIĘ POD ADRESEM UL. OŚWIĘCIMSKA 3 W LWÓWKU ŚLĄSKIM (kierunek na Niwnice vis-a-vis NEONET, BIEDRONKA).

Ponadto informuję, że w tutejszej kancelarii prowadzone są wszystkie sprawy egzekucyjne przejęte po odwołanym komorniku Stanisławie Bobowskim, a następnie prowadzone przez jego zastępcę Małgorzatę Rytwińską. Kancelaria mieściła się uprzednio pod adresem Jaśkiewicza 3 w Lwówku Śląskim