Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

KOMORNIK SĄDOWY MAŁGORZATA POWALSKA-GRABA INFORMUJE, ŻE Z DNIEM 18.11.2013 R. OBJĘŁA KANCELARIĘ W LWÓWKU ŚLĄSKIM PO ODWOŁANYM (ZMARŁYM) KOMORNIKU STANISŁAWIE BOBOWSKIM, W ZWIĄZKU Z CZYM PRZEJĘŁA DO PROWADZENIA SPRAWY NIEZAKOŃCZONE PRZEZ ODWOŁANEGO KOMORNIKA.
OD MARCA 2014  KANCELARIA MIEŚCI SIĘ POD ADRESEM UL. OŚWIĘCIMSKA 3 W LWÓWKU ŚLĄSKIM (kierunek na Niwnice vis-a-vis NEONET, BIEDRONKA).

Ponadto informuję, że w tutejszej kancelarii prowadzone są wszystkie sprawy egzekucyjne przejęte po odwołanym komorniku Stanisławie Bobowskim, a następnie prowadzone przez jego zastępcę Małgorzatę Rytwińską. Kancelaria mieściła się uprzednio pod adresem Jaśkiewicza 3 w Lwówku Śląskim