Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

UWAGA ! Informacja dla interesantów.

Komornik Sądowy Małgorzata Powalska-Graba mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w woj. dolnośląskim informuje, iż przyjęcia interesantów w kancelarii komorniczej zostają OGRANICZONE.

KANCELARIA CZYNNA OD WT DO PT W GODZ. 12:00-14:00

KOMORNIK PRZYJMUJE W ŚRODY PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAKŁADANIE MASECZKI PRZED WEJŚCIEM DO KANCELARII, BRAK MASECZKI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ODMOWY OBSŁUGI!

Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy oraz koniecznością ochrony obywateli przed możliwością rozprzestrzenia epidemii albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika.
Wnioski i pisma należy nadawać za pośrednictwem Poczty Polskiej

Informacji udzielamy telefonicznie oraz przez pocztę elektroniczną w godzinach urzędowania kancelarii

Wobec stanu zagrożenia epidemicznego, stwierdzonego prawnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., (Dz. U. poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego czynności terenowe poza kancelarią zostają wstrzymane do odwołania. Komornik nie będzie również dokonywał doręczeń korespondencji w trybie art. 139(1) kpc a postępowania wszczęte i nie zakończone doręczeniem w myśl art. 173 kpc w zw. z art. 13§2 kpc ulegają zawieszeniu z mocy prawa (vis maior).