Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl.

Małgorzata Powalska-Graba

samochód osobowy Ford Galaxy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba mający kancelarię w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimska 3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.07.2020 roku o godz.12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, 
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1 . SAMOCHÓD OSOBOWY FORD GALAXY r. prod. 1999

nr rej. DLWFC70

poj. 2.0 benzyna

VIN:WF0GXXPSWGXS37676

przebieg 317 tys KM


ilość: 1,00
wartość szacunkowa: 2 500,00 zł
cena wywoławcza: 1875,00 zł

Podane ceny są cenami brutto. Przy sprzedaży w/w ruchomości nie będzie odprowadzany podatek VAT.
Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym lub potwierdzone przez adwokata lub radcę prawnego, któremu zostało udzielone.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać przed kancelarią komornika
od godz. 11:45