I E- LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIERADÓW ZDRÓJ DNIA 14.08.2024R, GODZ. 11.00

Syg. sądowa I Co 738/23

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba na podst. art...